Czech National Team o.s. - nezisková organizace

Na setkání členů týmu ve Štokách, které proběhlo ve dnech 27.-28.9.2008, bylo odsouhlaseno a následně ohlášeno založení občanského sdružení Czech National Team o.s. (CNT o.s.), jako neziskové organizace. Hlavním úkolem CNT o.s. a důvodem založení, je správa a vedení našeho týmu.

Základní informace

CNT o.s. se stará o správu týmu, webu, fóra a výrobu propagačních předmětů. Zároveň je „výbor sdružení“ rozhodovacím orgánem týmu a jeho členové jsou oprávněni jeho jménem jednat s dalšími institucemi i médii. Členů sdružení je 6. Jedná se o představitele týmu, kteří se aktivně podíleli (a dále podílejí) na jeho rozvoji. Týmová doména, hosting, podklady pro výrobu reklamních předmětů a další hmotné věci byly převedeny do vlastnictví tohoto sdružení a o správu týmu na projektech se starají tři členové výboru. Tímto krokem je i zajištěna stabilita týmu do budoucna, která již nestojí na jednom či dvou lidech. Stanovy sdružení i zápis z ustanovující schůze jsou k nahlédnutí na týmových stránkách. Všichni členové sdružení se zavazují, že pro splnění cílů a závazků udělají vše nezbytné.

Snímek z první pracovní schůzky zakladatelů sdružení

8.3.2008 v baru Lizard - Ostrava

Pro ostatní členy týmu se založením CNT o.s. nic nezměnilo, jen mohou klidněji spát, že kdyby foresta náhodou potkala nějaká nepříjemná událost, tak se vůbec nic neděje a všechny další kroky jsou jasně dané stanovami. Forest jako zakladatel týmu a člověk který do něj vložil kus života, byl hlavním iniciátorem transformace vedení týmu na CNT o.s. a provedl veškeré potřebné kroky, aby předání veškeré správy a majetku proběhlo dle stanov a dle dohod ustanovující schůze.

Členům sdružení z jejich činnosti neplyne žádný zisk, spíše jen starosti, ale s tím počítají. Zároveň je díky jejich pravidelným ročním členským příspěvkům (500,-Kč/osobu) finančně zajištěn chod webu a registrace týmové domény. Sdružení má celkem 6 členů. Těchto 6 členů je minimální počet pro jeho plnou funkčnost, ale pokud se nikomu nic nestane, tak prozatím i počet konečný, jelikož není důvod, aby sdružení mělo členů více. Větší počet členů by znamenal jen větší administrativu a více času nutného pro celkový chod sdružení. Samozřejmě je možné zvolení několika čestných členů sdružení, k čemuž také již vněkolika případech došlo.

Snímek ze druhé pracovní schůzky zakládajících členů CNT o.s.

31.5. - 1.6.2008 v Autokempu Štoky u Jihlavy

Organizační uspořádání

Zde uvádím soupis členů sdružení i jejich funkce:

 

 • Členové výboru:
 • Členové dozorčí rady:
 • Ostatní řadoví členové sdružení:
 • Správci týmu na projektech:
  • Radim Vančo (Kyong)
  • Vít Kliber (vkliber)
  • Dušan Vykouřil (forest)
 • Administrátoři domény:
  • Radim Vančo (Kyong)
  • Vít Kliber (vkliber)
  • Dušan Vykouřil (forest)
 • Administrátoři webu a fóra:
  • Radim Vančo (Kyong)
  • Vít Kliber (vkliber)
  • Dušan Vykouřil (forest)
 • Pokladník:
  • Dušan Vykouřil (forest)

 

Zajistit funkčnost a chod týmu formou sdružení se ukázalo ze soukromých diskusí během roku 2007 a jejich pokračování na srazech jako ta nejlepší varianta pro naše potřeby.

Zde jsou hlavní výhody:

 • Zahrnuje větší množství členů, kteří mohou kohokoliv zastoupit v případě potřeby, či zvolit další členy týmu, za členy sdružení.
 • Sdružení je právní subjekt, který může žádat o granty a dotace na činnosti týmu či propagaci.
 • Sdružení je osvobozené téměř ode všech poplatků při bankovním styku.
 • Dary na sdružení si mohou dárci (při dodržení zákonem stanovených podmínek) odečíst ze základu daně z příjmů, a to jak firmy, tak i jednotlivci.
 • Dary, které sdružení (jako nezisková organizace) dostane, nepodléhají zdanění.
 • Jako registrovaná organizace můžeme snáze jednat s médii i organizacemi, které by nám mohli pomoci s naší činností.
 • Pro ty, co se obávají, že naše činnost je jakkoliv pro někoho zisková, máme formu, která je kdykoliv revidovatelná. Mohou si jasně přečíst, co je cílem sdružení a zjistit, že se opravdu nejedná o žádnou ziskovou činnost nebo o nějaký podvod.

Určitou nevýhodou je větší časové vytížení, které to členům sdružení přináší, ale zatím to zvládáme. Velký pozitivní dopad pro všechny členy týmu by měl být i na konečné ceny propagačních předmětů týmu a BOINC, jelikož jsme jako nezisková organizace dostali hned několik slev. Nadále také nebude panovat jakákoliv nejistota, co majitel s doménou provede a zda nebude za několik měsíců týmová doména (kterou propagují členové na svých stránkách, tričkách atd.) neaktuální, nebo patřit jinému týmu, jak se již v minulosti stalo. Jméno týmové domény je zaneseno přímo do stanov, vlastní ji sdružení a bez většinové podpory se s ní žádné změny provádět nemohou.

Snímek z ustanovující schůze CNT o.s.

27. - 28.9.2008 v Autokempu Štoky u Jihlavy)

IČO: 22724184
Kontakt na sdružení: sdruzeni(zavináč)czechnationalteam.cz
Adresa: Czech National Team o.s., Nádraží 549, Újezd u Brna, 664 53

Zápisy ze schůzi CNT o.s. najdete v této sekci =>>

Bankovní účet CNT o.s.

Tento účet slouží jednak pro vnitřní potřeby sdružení (členské příspěvky, platba domény, hostingu atd..), ale i ke všeobecným potřebám týmu. Byl založen u FIO banky a mají k němu plný přístup všichni tři členové vedení sdružení. Všichni tři mají stejné pravomoci pro veškeré operace přímo na každé pobočce, stačí k tomu jen podpis dle vzoru. Zároveň je k němu zřízeno i internetové bankovnictví. Nad účtem má dohled tříčlenná dozorčí rada. To všechno by mělo splňovat všechny náležitosti potřebné pro získání důvěry osob, které budou mít přístup k financím, které přes účet půjdou a které na něm budou.

Účet slouží i k příjmům a výdajům pro výrobu propagačních předmětů týmu a také k platbám cen pro soutěže, které CNT o.s. pořádá. Jeho účely mohou být různé a jsme připraveni jej poskytnout pro veškeré potřeby týmu. Rovněž na něj lze posílat dary na jednotlivé akce nebo na propagaci týmu. Jelikož jsme nezisková organizace, lze si při dodržení státem stanovených podmínek finanční dar odečíst od základu daně, pro což rádi poskytneme patřičné potvrzení. Jelikož z důvodu daňového přiznání je třeba příchozí platby na účet odlišovat a vědět k čemu mají být použity, vytvořili jsme malý seznam variabilních symbolů, který je třeba dodržovat:

 

 • 010 - Příspěvek na provoz CNT o.s.
 • 020 - Příspěvek na propagaci
 • 030 - Příspěvek na Formuli CNT
 • 040 - Příspěvek na ostatní soutěže pořádané CNT o.s.
 • 050 - Příspěvek na doménu a hosting ve vlastnictví CNT o.s.
 • 060- Příspěvek na týmový počítač - CIMRMAN
 • 061- Příspěvek na týmový počítač - IQE
 • 062- Příspěvek na týmové počítačové farmy - IQE a MATFYZ
 • 063- Příspěvek na diskový subsystém pro farmové PC
 • 080- Příspěvek na výrobu týmových letáků

  (Plán výroby propagačních letáků distribuovaných výpočtů už je starý několik let, ovšem až v současné době dostává reálnou podobu a budeme tedy brzy řešit i potřebné finance na jejich tisk. Toto konto by mělo sloužit právě k tomuto účelu, tedy na pokrytí nákladů spojených s výrobou a distribucí propagačních letáků. Podrobnosti naleznete na fóru v tomto tématu.)

 

Číslo účtu je 2900187068, kód banky 2010.

A to je asi tak vše k představení. Na případné dotazy rádi odpovíme. Z peněz na propagaci se mohou hradit různé týmové prezentace, mohou být použity na vytvoření nových šablon pro výrobu propagačních předmětů týmu, nebo na jakoukoliv jinou propagaci pro větší osvětu DC u nás (letáky, reklama v rádiu, novinách, prezentace na školách atd.). Kdo tedy nemá čas na sepsání propagačního článku nebo jinou činnost, může i třeba tímto způsobem týmu pomoci v jeho rozvoji a pro šíření povědomí o DC u nás v republice. Tato pomoc vám zabere opravdu jen pár sekund a může rozvoji týmu prospět i více, než několikadenní práce na článku.

Výpis aktuálního stavu finančních prostředků v jednotlivých sekcích a nač byly případně použity, budeme průběžně zveřejňovat.

Rubrika:


Nahoru