Důležitá data projektu Asteroids@home

 • 200 př. n. l. - Hipparchos zavedl první rozdělení hvězd podle jasnosti do takzvaných šesti hvězdných tříd
 • 1801 - objevena první planetka
 • 1861 - první systematické pozorování změn jasnosti
 • 1901 - ověření předpokladu, že změny jasnosti způsobují samotné planetky svou rotací
 • 2001 – Mikko Kaasalainen se svými kolegi předvedl názornou ukázku modelování asteroidů na počítači
 • 2006 získal Mgr. Josef Ďurech grant pro výzku a rozvoj počítačového modelování asteroidů
 • 28. 03. 2010 – Dušan Vykouřil předložil na sjezdu České astronomické společnosti návrh CNT na spolupráci při vyhledání vhodného výzkumu v oblasti astronomie, který by se hodil pro založení prvního českého distribuovaného projektu. Návrh byl delegáty bez výhrad přijat.
 • 05. 11. 2010 - Mgr. Josef Ďurech projevil zájem o spoluráci při modelování asterodů, prostřednictvím nového projektu distribuovaných výpočtů
 • 03. 12. 2010 – schůzka zástupců CNT, ČAS a UK, která byla základem budoucí spolupráce na založení projektu
 • 10. 01. 2011 - Radim Vančo sestavil testovací server projektu a nainstaloval na něj BOINC server. Projekt nesl prozatimní název UKAC.
 • 03. 03. 2011 - člen CNT pLc daroval serverovou desku se dvěma Xeony, která dosud tvoří základ projektového serveru
 • 09. 06. 2012 - vydání 32bit linuxové aplikace projektu pro veřejné počítání. Před uveřejněním Radim Vančo udělal novou instalaci BOINC serveru, nyní již s finálním názvem projeku Asteroids@home. Projekt byl spuštěn již s ostrými daty.
 • 05. 09. 2012 - vydaná 64bit aplikace pro Linux
 • 02. 11. 2012 - zavedení odznaků pro počtáře, které slouží jako označení množství odvedeného výkonu na projektu
 • 07. 12. 2012 - vydaná 32bit windows aplikace
 • 07. 12. 2012 - vydaná 64bit windows aplikace
 • 11. 01. 2013 - vydaná aplikace pro Raspberry
 • 01. 01. 2013 - projekt byl zařazen do výběru projektů přímo v programu BOINC manager

Autor:
Dušan Vykouřil (forest)

Použité zdroje:
kniha: Tajemství vesmíru - Paul Murdin
kniha: Ilustrovaný atlas Vesmíru - Adriana Rigutti
asu.cas.cz
astronomie.cz
Wikipedia

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru. Téma s komentářem k tomuto konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.

Rubrika:


Nahoru