Projekt Human Proteome Folding zaměřený na výzkum lidského proteomu se stal prvním projektem pod WCG. První fáze tohoto projektu běžela od 16. listopadu 2004 do 18. července 2006. Jejím cílem bylo za pomoci upravené aplikace projektu Rosetta@Home modelovat prostorové struktury proteinů, jakým způsobem proteiny vykonávají svou funkci, aby udržely buňky zdravé, a jak se nemocem daří zabránit proteinům ve vykonávání těchto funkcí. Druhá fáze odstartovala 23. června 2006 a přímo navazuje na výsledky své předchůdkyně. Jejím cílem je lépe porozumět jednotlivým predikcím určitých podmnožin lidských proteinů. Druhá fáze také pomůže lépe pochopit fyzikální vlastnosti struktury proteinů a zlepšit předpovědi struktur proteinů. Tento prvek je důležitý i pro vývojáře projektu Rosetta @ Home, za účelem dalšího rozvoji softwaru a vylepšení spolehlivosti předpovědí. Druhá fáze je zaměřena na proteiny vylučované lidským tělem, tedy především proteiny v krvi a v mezibuněčném prostoru. Tyto proteiny jsou důležité pro signalizaci mezi buňkami a často bývají klíčovým znamením pro určení diagnózy. Některé z těchto proteinů se staly užitečnými léky podávanými lidem s jejich nedostatkem. Takovými příklady jsou třeba inzulín nebo růstový hormon.

WCG klient projektu Human Proteome Folding Phase 2
Zdroj: http://gallery.czechnationalteam.cz/

Porozumění funkce proteinů vylučovaných lidským tělem může vědcům pomoci odhalit funkci proteinů v krvi a ostatních tělesných tekutinách, jejichž funkce nám zatím není známa. Druhá fáze je také zaměřena na klíčové patogenní proteiny. Cílem je především patogenní agent Plasmodium způsobující malárii. Vědci doufají, že vyšší rozlišení predikce struktury proteinů vylučovaných při malárii poslouží jako bioinformatická infrastruktura pro všechny výzkumníky na světě, kteří tvrdě pracují na pochopení komplexních vazeb mezi lidským hostitelem a přenašeči malárie.

Tento projekt také zapadá do konceptu predikované, preventivní a osobní medicíny za předpokladu, že tělem vylučované proteiny budou klíčovým prvkem medicíny budoucnosti. Jak už naznačila první fáze tohoto projektu, výkon WCG se stal klíčovým v podávání výsledků vědcům z biologických a biomedikálních oblastí.

Zdroje: World Community Grid
Překlad: forest
Korektura: JardaM


Nahoru