Horečka Zika je onemocnění přenášené komáry především v tropických a subtropických oblastech. Onemocnění nebývá smrtelné, ale představuje vysoké riziko pro těhotné ženy, protože dochází k těžkým vývojovým poruchám plodu. Projekt hledá vhodná antivirotika, která by zabírala v boji proti této nemoci. V únoru 2016 Světová zdravotnická organizace vyhlásila virus Zika za celosvětové nebezpečí v oblasti veřejného zdraví kvůli jejímu rychlému šíření a novým obavám z její spojitosti s nárůstem neurologických stavů.
Tento virus se rychle šíří do oblastí jako je Amerika, kde lidé dříve této nemoci nebyli vystaveni a proto proti ní nemají vybudovánu žádnou imunitu. V dubnu 2016 Centra pro kontrolu nemocí oznámila, že zaznamenala značný vzestup výskytu těžkých neurologických poruch (zejména u dětí), způsobených virem Zika. Některé těhotné ženy, které se nakazily virem Zika, porodily děti s nemocí nazývanou mikrocefalie. Ta má za následek poruchy vývoje mozku, které obvykle vedou k vážným duševním poruchám. V jiných případech může dojít k paralýze a dalším neurologickým problémům, a to i u dospělých pacientů.
 

V současné době neexistuje žádná očkovací látka, která by poskytovala imunitu vůči onemocnění a žádný antivirový přípravek pro léčení Ziky, ačkoli se vědci již dlouho pokoušejí o jeho nalezení. Přestože byl virus poprvé identifikován už v roce 1947, výzkum od té doby příliš nepokročil, protože příznaky infekce jsou obvykle mírné. Nové údaje o vazbách mezi Zikou a mikrocefalií (a jinými neurologickými problémy) však ukázaly, že onemocnění není tak banální. Což vyvolává potřebu intenzivnějšího výzkumu.

Navrhované řešení

Projekt OpenZika se zaměřuje na identifikaci kandidátů na léčbu virem Ziky u někoho, kdo byl infikován. Projekt je zaměřen na proteiny, které virus Zika pravděpodobně používá k přežití a šíření v těle pacientů. Pro výzkum budou využity znalosti z dříve zpracovávaných projektů podobných onemocnění, jako je virus dengue a žlutá horečka. Aby se vyvinul lék proti viru Zika, vědci musí identifikovat, které z milionů chemických sloučenin by mohly být účinné při interferenci s těmito klíčovými bílkovinami. Účinnost každé sloučeniny bude testována ve virtuálních chemických experimentech, nazývaných "výpočty dokování", prováděné na počítačích dobrovolníků zapojených do projektu World Community Grid s operačním systémem Windows, MAC a Android. Tyto výpočty pomohou vědcům soustředit se na nejpravděpodobnější sloučeniny, které mohou případně vést k vývoji léčivého přípravku.

Výzkumný tým projektu OpenZika se zavázal, že všechna zpracovaná data co nejrychleji zveřejní, takže se do výzkumu budou moci zapojit i další vědecké týmy.  Cílem je vyvinout účinný lék proti této nemoci. Doufáme, že projekt OpenZika brzy přejde do druhé fáze virtuálních testů, která by měla vést k nalezení vhodných sloučenin pro tento lék.

Zdroje: World Community Grid
Překlad: Dzordzik
Korektura: forest + JardaM


Nahoru