- objev houby Penicillium, která zabíjí bakterie
- objev bakterie, která likviduje ropné skvrny
- identifikace aspirinu v kůře vrby

To jsou jen některé příklady toho, jak nám nové poznatky pomáhají k lepšímu pochopení zákonitostí přírody. To následně vede k mnoha objevům, které pomáhají zlepšit lidské zdraví, životní podmínky, zemědělství a průmysl. Miliony organismů se již po miliardy let přizpůsobují takřka všem možným podmínkám na Zemi. Pochopením toho, jak to organismy dělají, můžeme zkusit využít jejich specifické vlastnosti ve prospěch lidstva. Již známe organismy s vlastnostmi, které by mohly pomoci vyřešit některé z nejnaléhavějších problémů, kterým čelí lidská společnost. Jsou to patogenní látky odolné vůči drogám, znečištění i přežívající  v prostředí s nedostatkem energie. Tato oblast výzkumu je stále ještě v plenkách. Většina organismů v biosféře Země musí být teprve identifikována a pochopena na genetické úrovni. Poté je jistě dokážeme v mnoha oblastech lidské činnosti využít.

Prvním krokem při porozumění potenciálu neznámého organismu je dekódování jeho sekvence DNA. Tato sekvence odhaluje geny organismu, specifické příkazy zakódované v DNA, které řídí, co každá buňka dělá a umožňuje život ve své úžasné rozmanitosti. Pochopení genů a toho, co v organismu dělají, je klíčové pro pochopení úlohy organismu v životním prostředí a pro rozvoj jakýchkoli potenciálních lékařských a průmyslových aplikací, neboť většina bílkovin, které nacházíme v buňce, jsou enzymy. Enzymy se podílejí na rozbíjení potravin do užitečných základních složek a na budování všech druhů molekul, které buňka potřebuje ke svému přežití.
Projekt Uncovering Genome Mysteries má v plánu zkoumat téměř 200 milionů genů nejrůznějších forem života, jako jsou mikroorganismy nalezené na mořských řasách u australského pobřeží a v řece Amazonce. Predikované proteiny, které budou dekódovány, budou vzájemně porovnány a budou zkoumány jejich podobnosti. Pokud jsou si dva proteiny navzájem podobné a funkce jedné bílkoviny je již známa, tato podobnost umožňuje vědcům předpovědět funkci druhé bílkoviny.
Rozsah tohoto zkoumání je ohromný a zkoumat tak obrovské množství genů je možné jen díky masivní výpočetní síle projektu World Community Grid. Zpracovány budou sekvence všech forem života, největší pozornost bude upřena na mikroorganismy.


Uncovering Genome Mysteries vytvoří a bude publikovat databázi s informacemi o porovnání proteinových sekvencí dostupnou všem vědcům z celého světa.
Jakmile bude databáze publikována, výsledky pomohou vědcům v těchto oblastech:
• Objevování nových proteinových funkcí a rozšíření znalostí o biochemických procesech obecně
• Identifikace interakce organismů mezi sebou a s okolním prostředím
• Dokumentace současné základní mikrobiologické rozmanitosti,což umožní  lepší pochopení toho, jak se mikroorganismy přizpůsobují změnám životního prostředí, jako je např. změna klimatu
• Porozumění a modelování komplexních mikrobiálních systémů
Kromě toho lepší pochopení funkcí těchto organismů, jejich proteinů a enzymů bude pravděpodobně užitečné při vývoji nových léků, při využívání nových zdrojů obnovitelné energie, zlepšování výživy, čištění životního prostředí, vytváření zelených průmyslových procesů a v mnoha dalších oblastech.

Zdroje: World Community Grid
Překlad: Dzordzik
Korektura: forest + JardaM


Nahoru