Náš Czech National Team je převážně zapojen do systému BOINC, díky kterému je možné se podílet na několika projektech najednou. K seznámení doporučujeme přečíst si článek s popisem distribuovaných výpočtů a představení jednotlivých projektů.

Pokud se k nám chcete připojit, budeme jen rádi. Stačí Vám jen běžný počítač, internet a chuť přispět touto cestou k pokroku ve výzkumu, který si z několika desítek projektů sami vyberete. Na našich stránkách k tomu naleznete návody i články o projektech.
Velké množství užitečných informací také naleznete v sekci Rady a návody, nebo v rozsáhlém diskusním fóru.

CNT o. p. s. je nezisková organizace, kterou koncem roku 2008 založili přední představitelé týmu Czech National Team. Tato organizace je právnickou osobou, jejímž statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný do této funkce správní radou. Hlavními úkoly CNT o. p. s. a důvodem založení, je správa a vedení našeho týmu.

CNT o. p. s. se stará o správu týmu, webu, fóra a výrobu propagačních předmětů. Zároveň je „správní rada“ rozhodovacím orgánem týmu. Jednat jménem společnosti může pouze ředitel. Členů společnosti je 7 a do jednotlivých funkcí jsou voleni vždy na tři roky. Jedná se o představitele týmu, kteří se aktivně podílejí na jeho chodu a rozvoji. Týmová doména, hosting, podklady pro výrobu reklamních předmětů a další hmotné věci byly při vzniku neziskové organizace převedeny do jejího vlastnictví a o správu týmu na projektech se starají tři členové, zvolení správní radou. Tímto je zajištěna stabilita týmu do budoucna, která již nestojí na jednom či dvou lidech, jako v jeho prvních letech po založení. Zápis z ustanovující schůze i zakládací smlouva jsou k nahlédnutí na týmových stránkách, nebo ve sbírce listin. Všichni členové CNT o. p. s. se zavazují, že pro splnění cílů a závazků vůči týmu udělají vše, co bude v jejich silách.

Pro členy týmu se založením tohoto správního a řídícího orgánu změnila jedna velice důležitá věc a tím je jasně daná zodpovědnost určitých lidí za chod týmu a jeho provoz. Členům společnosti z jejich činnosti neplyne žádný zisk, spíše jen starosti, ale s tím počítají. Zároveň je díky jejich pravidelným ročním finančním příspěvkům zajištěn chod webu, registrace týmové domény a další nutné provozní výdaje.

Soupis členů společnosti i jejich funkce:

Ředitel společnosti a správce týmových financí:
- Dušan Vykouřil (forest) – forest(zavináč)czechnationalteam.cz

Členové správní rady:

 • Vít Kliber (vkliber), předseda správní rady - vkliber(zavináč)czechnationalteam.cz
 • David Lucák (Meharts)
 • Zdeněk Vašků (Zdenek)

Členové dozorčí rady:

 • Josef Mikula (Pepino65), předseda dozorčí rady
 • Jakub Sedlášek (Gigadisk)
 • Ondřej Berka (Hanbanaroda)

Správci týmu na projektech, administrátoři domény, webu a týmového fóra:

 • Radim Vančo (Kyong)
 • Vít Kliber (vkliber)
 • Dušan Vykouřil (forest)

Hlavní výhody založení CNT o. p. s. jako servisní neziskové organizace týmu jsou tyto:

 • společnost je právní subjekt, který může žádat o granty a dotace na činnosti týmu či propagaci
 • společnost je osvobozena téměř ode všech poplatků při bankovním styku
 • dary na společnost si mohou dárci (při dodržení zákonem stanovených podmínek) odečíst ze základu daně z příjmů, a to jak firmy, tak i jednotlivci.
 • dary, které společnost (jako nezisková organizace) dostane, nepodléhají zdanění.
 • jako registrovaná organizace můžeme snáze jednat s médii i organizacemi, které by nám mohli pomoci s naší činností.
 • pro ty, co se obávají, že naše činnost je jakkoliv pro někoho zisková, máme formu, která je kdykoliv revidovatelná. Mohou si jasně přečíst co je cílem společnosti a zjistit, že se opravdu nejedná o žádnou ziskovou činnost nebo o nějaký podvod.

IČO: 22724184
Kontakt na společnost: sdruzeni(zavináč)czechnationalteam.cz
Adresa: Czech National Team o. p. s., Nádraží 549, Újezd u Brna, 664 53

Zápisy ze schůzi CNT o. p. s. najdete ve sbírce listin.

Bankovní účet CNT o.s.

Tento účet slouží jednak pro vnitřní potřeby společnosti (příspěvky na provoz, platba domény, hostingu atd..), ale i ke všeobecným potřebám týmu. Byl založen u FIO banky a má k němu přístup ředitel společnosti. Veškeré výdaje jsou hlášeny členům dozorčí a správní rady. Zároveň je k němu zřízeno i internetové bankovnictví. Účet slouží i k příjmům a výdajům pro výrobu propagačních předmětů týmu, na správu týmových počítačů a také k platbám cen pro soutěže, které CNT o. p. s. pořádá. Jeho účely mohou být různé a jsme připraveni jej poskytnout pro veškeré potřeby týmu. Rovněž na něj lze posílat dary na jednotlivé akce nebo na propagaci týmu. Jelikož jsme nezisková organizace, lze si při dodržení státem stanovených podmínek finanční dar odečíst od základu daně, pro což rádi poskytneme patřičné potvrzení. Jelikož z důvodu daňového přiznání je třeba příchozí platby na účet odlišovat a vědět k čemu mají být použity, vytvořili jsme malý seznam variabilních symbolů, který je třeba dodržovat:

010 - Příspěvek na provoz CNT o. p. s.
020 - Příspěvek na propagaci
090- Příspěvek na týmové počítače

Číslo účtu je 2900187068, kód banky 2010.


A to je asi tak vše k představení. Na případné dotazy rádi odpovíme. Z peněz na propagaci se mohou hradit různé týmové prezentace, mohou být použity na vytvoření nových šablon pro výrobu propagačních předmětů týmu, nebo na jakoukoliv jinou propagaci pro větší osvětu DC u nás (letáky, reklama v rádiu, novinách, prezentace na školách atd.). Kdo tedy nemá čas na sepsání propagačního článku nebo jinou činnost, může i třeba tímto způsobem týmu pomoci v jeho rozvoji a pro šíření povědomí o DC u nás v republice. Tato pomoc vám zabere opravdu jen pár sekund a může rozvoji týmu prospět i více, než několikadenní práce na článku. Výpis aktuálního stavu finančních prostředků a nač byly případně použity, průběžně zveřejňujeme na této stránce a týmovém fóru.

[Podpořte nás]

Související články:


Nahoru