Chess960@home

Projekt se zabývá analýzou zahájení a vývinu tzv. Fischerových šachů.

Co jsou Fischerovy šachy?

Fischerovy šachy byly pojmenovány podle „autora“ Roberta Jamese Fischera, který tuto variantu šachů představil 19.6.1996 v Buenos Aires a následně ji začal propagovat. Původně se tato varianta jmenovala Fischer Random Chess (Fischerovy náhodné šachy), nyní je také nazývaná Chess960. Od běžných šachů se liší tím, že postavení figur na šachovnici se před zahájením hry losuje. Jsou zde ale pravidla, která je třeba dodržet: postavení pěšců je totožné jako u běžných šachů, střelci musí stát na polích opačné barvy a král musí stát mezi věžemi.

Správně by tedy asi mělo být, že šachy, které zná většina lidí, jsou vlastně variantou Fischerových šachů (zahájení označované jako 518, číslováno od nuly)

Kdo to vlastně byl Bobby Fischer?

 • Robert James Fischer se narodil v Chicagu v roce 1943
 • v šesti letech se naučil sám hrát šachy podle nalezené příručky a víc jak rok hrál šachy pouze sám se sebou
 • v sedmi letech vstoupil do Brooklynského šachového klubu
 • ve svých dvanácti letech získal titul národního mistra , jako dosud nejmladší hráč
 • v roce 1956 vyhrál šampionát juniorů USA ve Philadelphii a stal se nejmladším juniorským šampiónem (tento rekord dosud nikdo nepřekonal)
 • ve třinácti letech požádala jeho matka Johna W. Collinse, aby se stal jeho šachovým učitelem. Ten trénoval před Fischerem již několik velmistrů.
 • v patnácti letech začala jeho cesta k boji o titul mistra světa, stal se nejmladším hráčem mezipásmových turnajů
 • v šestnácti letech odchází ze školy, je považován za problémového žáka, ovšem to již se účastnil mezinárodních turnajů
 • v devatenácti letech se stal nejsilnějším nesovětským hráčem světa
 • v roce1972 se stal mistrem světa v legendárním „zápase století“ se Spasským (SSSR). Zároveň se stal do té doby nejvýše postaveným hráčem v ratingu ELO.
 • po 3 letech, kdy nesehrál jedinou zápasovou partii, se měla konat jeho obhajoba titulu proti Karpovovi. Jeho nechvalně známé podmínky, které si pro zápasy vynucoval, doznaly vrcholu, když si jich pro tento zápas diktoval celkem 64. Mezinárodní komise FIDE se nakonec rozhodla jednu z jeho podmínek nepřijmout. Fischer na to reagoval odmítnutím své účasti a zřeknul se titulu mistra světa. Dalších 17 let nesehrál Fischer žádnou soutěžní šachovou partii.
 • V roce 1992 vyzval Fischer Spasského (dělícího se tehdy o 96-102 světovou příčku) na odvetný zápas. Ten se uskutečnil v Jugoslávii, i přes embargo Organizace spojených národů na sportovní zápasy. Vítěz zápasu měl dostat 3 miliony dolarů, ovšem Fischer byl upozorněn na to, že dle amerických úřadů bude jeho účast označena jako protizákonná. Fischer sice vyhrál, ale byl na něj vydán v Americe zatykač po zbytek života a už nikdy se do své rodné země nevrátil. Poté již Fischer žádnou turnajovou partii nesehrál.
 • Fischer měl za svého života velký přínos jak pro všeobecnou teorii šachu, tak například vymyslel speciální digitální šachové hodiny (používají se na soutěžích dodnes) .
 • klasické šachy považoval za mrtvé a začal propagovat alternativní šachy které pojmenoval Fischer Random Chess („Fischerovy náhodné šachy“), nyní nazývané Chess960. Fischer tuto verzi hry odůvodňoval tím, že znemožňuje memorizaci variant zahájení, a tím podporuje kreativitu hráčů již od prvních tahů.
 • zemřel v roce 2008 v Reykjavíku
 • Fischerovy šachy (Chess960) jsou od 1.7. 2009 i v oficiálních pravidlech FIDE, tato disciplína má od roku 2001 své mistry světa v kategoriích mužů, žen i počítačů.

Proč Chess960?

Číslovka 960 udává počet variant zahájení, resp. počet variant zahajovacího rozestavění figur. Jak jsme toto číslo získali? Jeden střelec stojí na jednom ze čtyř bílých polích, druhý na jednom ze čtyř černých (4x4=16 možností). Na dámu zbývá šest polí (16x6=96). Jezdce máme možnost postavit na pět a čtyři pole. Matematicky se jedná o kombinaci, protože nám nezáleží na pořadí, v jakém umístíme jezdce na šachovnici. Jestli například prvního postavíme na sloupec b a druhého na sloupec d, nebo nejdříve na sloupec d a teprve potom na b. Dostáváme tedy deset možností (96x10=960). Protože zůstávají už jen tři pole a král musí stát mezi věžemi, existuje jen jedna možnost, jak postavil figury. Někteří mohou ještě namítnout, že existuje symetrie. Zde se však postavení liší typem, resp. provedením rošády.

Historie projektu

Počátky projektu se datují do roku 2006, přesněji řečeno do jara 2006, kdy jej Joerg Nowak (nick JonasD) spustil. V tomto období byl projekt, s ohledem na to, že byl ve fázi alfa, aktivní. Jak na stránkách Chess960@home, tak na stránkách boincstats.com byli uživatelé informováni o dění kolem projektu. Stejně tak bylo aktivní fórum ze strany „chess960 týmu“. Vznikly stránky chess-960.org, které byly věnovány, jak již název napovídá, Chess960. Na těchto stránkách si bylo možné prohlédnout výsledky partií projektu. Na podzim roku 2006 JonasD uvedl, že denně je přidělováno 50.000 kreditů a počítá se s jeho zvyšováním, resp. s navýšením počtu jednotek. Vypadalo to, že JonasD naplňuje heslo, které má také ve svém profilu : I hope it will be a great BOINC project in future.

Pak však přichází rok 2007 a projekt ztrácí na aktivitě. Ubývá práce, fórum přestává být aktivní. Tato stagnace vrcholí v období srpen 2008 – červen 2009, kdy projekt není aktivní vůbec a mnozí jej považují za mrtvý. Pro představu uvádím, že projekt patří do kategorie kreditových tragédií, kdy na mém notebooku dualcore 2,2 Ghz mám RAC málo přes 500 a to počítám 24/7 již několik týdnů pouze šachy.

Současnost projektu

JonasD projekt opět probudil v červenci 2009 a od ledna 2010 dává práci poměrně stabilně až na dvoudenní výpadek koncem dubna. Úrovně z roku 2006 však nedosahuje v žádné oblasti – v množství práce, aktivitě „chess týmu“ na fóru, aktualizaci stránek chess-960.org. V době, kdy vznikal tento článek (duben 2010), se RAC projektu pohyboval okolo 29.000.

Stav projektu

Podíváte-li se na stránky projektu, uvidíte text „Please remember that the project is in test state at the moment“ (domnívám se, že není třeba překládat). Jak již je patrné z informací na stránkách projektu, jedná se o fázi alfa a s tím je vše spojené. Zejména pak nejistota pravidelnosti práce a nemožnost zakládat nové účty (možnost založit nový účet se objevuje jen sporadicky a na velmi krátkou dobu). Nikde není ani zmínka o tom, že by se projekt chystal přejít na „vyšší vývojový stupeň“.

Co a jak se vlastně počítá

Podíváme-li se do jednotky, kterou jsme obdrželi ze serveru ke zpracování, uvidíme kód podobný níže uvedenému:

fen brkrqnnb/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/BRKRQNNB w BDbd - 0 1 - 0 1 moves b2b4 b7b6 b1b3 g8h6

Význam jednotlivých částí

 • fen – standardní zápisová notace - Forsyth Edwards Notation
 • výchozí pozice – malá písmena znamenají figury černé barvy, velká písmena figury bílé barvy
 • b – bishop – střelec
 • r – rook – věž
 • k – king – král
 • q – queen – dáma
 • n – knight – jezdec
 • p – pawn – pěšec
 • začíná se na šachovnici vlevo nahoře a pokračuje po řadách dolů, znak / označuje následující řadu, čísla počet volných polí
 • w – označuje, kdo je na tahu w/b – white/black (bílý/černý); osobně si myslím, že tato položka není v projektu využívána, protože jsem nenašel jednotku, kde by bylo něco jiného než „w“.
 • BDbd - práva rošády - B bílá malá, D bílá velká, b černá malá, d černá velká
 • za slovem moves následuje seznam tahů, například b2b4 znamená, že figura stojící na poli b2 táhne na pole b4

Z názvu jednotky lze také něco vyčíst. Například v označení jednotky 51333_20, je zaklíčováno pořadové číslo jednotky (51333) a počet tahů dosud analyzovaných (20).

Výsledkem zpracování WU není, jak by se mohl někdo domnívat, analýza celé partie, ale pouze hledání nejlepšího tahu. Zpracování jednotky s více tahy probíhá rychleji než jednotky s tahy v řádech jednotek. A to někdy až o polovinu.

Přidělování práce

Přidělování práce jednotlivým počítačům je velmi specifické. Pravděpodobně bude používat tzv. Homogeneous redundancy. Jednoduše řečeno, projekt si rozdělí počítače do skupin a podle nich rozesílá práci. Nikde jsem nenašel v nastavení tuto proměnou, ale jiné vysvětlení nemám. Je o tom i zmínka na fóru. I přesto, že je připraveno k odeslání několik stovek WU´s, nemusí počítač obdržet žádnou. Nepomáhá ani zvýšení zásoby na několik dnů, i když s ohledem na deadline je to zbytečné.

Množství přidělené práce se nedá moc ovlivnit. Zvýšení šance na přidělení jednotek lze dosáhnout pozastavením všech CPU intensiv projektů. Univerzální recept, jak si zajistit dostatek práce pro počítač snad ani neexistuje. Zkoušel jsem různé způsoby, ale nic stoprocentně účinného jsem nenašel.

O zvláštnostech přidělování práce snad svědčí i fakt, že na dvou počítačích, na kterých jsem již několik měsíců stabilně počítal, mi došly jednotky. Jako malou satisfakci jsem však začal dostávat práci na jiné tři počítače.

Hodnocení projektu

 • + jednotky se počítají relativně rychle
 • + projekt lze počítat i na slabších počítačích (osobně jsem zkoušel procesor 1 Ghz). Není náročný ani na RAM.
 • + zabírá málo místa na disku, řádově jednotky MB
 • - krátká deadline (1 den)
 • - výskyt chybných jednotek, některé jsou schopny zaneprázdnit jádro i na několik hodin, bez přiděleného kreditu
 • - snaha o zpeněžení výsledků projektu. Počátkem května roku 2010 jsem tam již odkaz nenašel.
 • - nerovnoměrné přidělování práce mezi počítači - tzv. Homogeneous redundancy.

Pokud bych měl krátce zhodnotit současný stav projektu, řekl bych, že není v žádném případě určen pro credithuntery, ale spíše pro nadšence, kteří projekt počítají z jakéhokoliv důvodu.

Odkazy

Stránky projektu - http://www.chess960athome.org/alpha/
Odkaz na stránky s databází výsledků (malého rozsahu) - http://www.chess-960.org/
Info o projektu na stránkách CNT - http://projekty.czechnationalteam.cz/index.php?akce=pid19
Pravidla Fischerových šachů na stránkách ŠSČR - http://www.chess.cz/

Autor:
Tomáš Svojanovský (tatik)

Korektura:
Dušan Vykouřil (forest) (částečné doplnění textu a grafické zpracování)
Jaroslav Mikšovský (JardaM)

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru. Téma s komentářem k tomuto konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.

Rubrika:


Nahoru