PRVOČÍSLA – základ moderního šifrování


Amicable Numbers

Projekt se zabývá hledáním spřátelených čísel (amicable numbers). Jedná se o projekt, za kterým nestojí žádná univerzita ani vědecká společnost, ale je to soukromý projekt Sergeje Černycha (Sergei Chernykh), administrátora a vývojáře projektu, kterému bych chtěl tímto poděkovat za čas, který věnoval mým dotazům.Wieferich@Home

Další @home projekt, tentokrát český a matematickýŠpatná paměť a bezpečná hesla

Článek popisuje problematiku hesel, hashů, ale i jejich možné prolomení.


Nahoru