Enter a comma separated list of user names.

Smash Childhood Cancer

Boj proti mnoha formám rakoviny vyskytující se převážně u dětí, který navazuje na úspěšné výsledky projektu Help Fight Childhood Cancer.


OpenZika

Horečka Zika je onemocnění přenášené komáry především v tropických a subtropických oblastech. Onemocnění nebývá smrtelné, ale představuje vysoké riziko pro těhotné ženy, protože dochází k těžkým vývojovým poruchám plodu. Projekt hledá vhodná antivirotika, která by zabírala v boji proti této nemoci. V únoru 2016 Světová zdravotnická organizace vyhlásila virus Zika za celosvětové nebezpečí v oblasti veřejného zdraví kvůli jejímu rychlému šíření a novým obavám z její spojitosti s nárůstem neurologických stavů.


Help Stop TB

Na tuberkulózu umírá ročně více než milion lidí na světě. Řadí se tak mezi nejnebezpečnější nemoci lidstva. Projekt pomáhá při hledání léků na tuto zákeřnou nemoc. Tuberkulóza (TBC) je jednou z nejnebezpečnějších nemocí na světě, se kterou se lidé potýkají už tisíce let. Bakterii TB má v sobě téměř jedna třetina lidské populace. Jen v roce 2014 na ni zemřelo 1,5 milionu lidí a Světová zdravotnická organizace aktuálně řadí TB a HIV mezi nejnebezpečnější infekční onemocnění na světě.Microbiome Immunity Project

Každý z nás má v těle či na těle až 30 bilionů bakterií. Tyto bakterie, z nichž většina žije v našich trávicích traktech, jsou součástí systému nazvaného lidský mikrobiom. Většina těchto bakterií je neškodná nebo je nám dokonce prospěšná. Některé bakterie se však podílejí na vzniku onemocnění jako je diabetes typu 1, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.

Nedávný technologický pokrok vědcům umožnil podrobněji prozkoumat lidský mikrobiom a lépe pochopit jeho úlohu při vývoji nemoci. Budou poté schopni rychlejší a přesnější diagnózy, při léčbě nemocí.Outsmart Ebola Together

Zapojením do tohoto projektu můžete pomoci vědcům z The Scripps Research Institute najít lék proti viru Ebola. Pomoci můžete tím, že poskytnete nevyužitý výpočetní výkon vašeho počítače nebo také tím, že budete motivovat ostatní, aby se k projektu připojili.
Výzkumný tým můžete také podpořit tím, že přispějete na kampaň The Scripps Research Institute. Tým bude tyto darované prostředky využívat k analýze obrovského objemu dat generovaného projektem Outsmart Ebola Together a ke studiu nejslibnějších kandidátů na nové léky.Uncovering Genome Mysteries

- objev houby Penicillium, která zabíjí bakterie
- objev bakterie, která likviduje ropné skvrny
- identifikace aspirinu v kůře vrbyComputing for Sustainable Water

Cílem projektu Computing for Sustainable Water je studium vlivu lidské činnosti na rozsáhlé povodí a získání hlubších pohledů na to, co může vést k obnově, zdraví a udržitelnosti tohoto důležitého vodního zdroje. Obrovský výpočetní výkon projektu World Community Grid bude využit k provádění milionů počítačových simulací, abychom lépe porozuměli účinkům vyplývajícím z různých typů lidské činnosti v oblasti Chesapeake Bay. Vědci doufají, že budou schopni aplikovat to, co se z tohoto projektu naučí po celém světě.GO Fight Against Malaria

Cílem projektu GO Fight Against Malaria je objevit slibné kandidáty na účinné látky, které by mohly být využity pro vývoj léků proti rezistentním formám malárie. Výpočetní výkon projektu World Community Grid bude využíván k počítačovým simulacím interakcí mezi miliony chemických sloučenin na určité cílové proteiny, aby bylo možno předpovědět jejich schopnost eliminovat virus malárie. Nejlepší kandidáti na sloučeniny budou testováni a dále zkoumáni.Genome Comparison

Již několik let vědci porovnávají genové sekvence různých organismů, aby zjistili, zda mezi nimi existuje podobnost. Geneticky podobné sekvence mohou mít (a většinou i mají) totiž i podobnou funkci. Vědec který studuje genovou sekvenci nějakého organismu, může takto získat důležitou stopu o jeho úloze, pouze díky porovnání s podobnou genovou sekvencí známé funkce v jiném organismu.Help Defeat Cancer

Co je rakovina?

Rakovina je obecný termín pro skupinu onemocnění, které mohou postihnout jakoukoli část těla. Podle Světové zdravotnické organizace způsobuje rakovina každý rok 7 milionů úmrtí, tedy 12,5% mrtvých na celém světě. Každoročně je diagnostikováno více než 11 milionů lidí a odhaduje se, že do roku 2020 tento roční výskyt nových případů vystoupá na 16 milionům.


Stránky

Nahoru